Båtar - Mer detaljer om Båtar
Båtförsäkringsbolag

Båtförsäkringsbolag

I Sverige finns det många båtförsäkringsbolag som är specialiserade på båtförsäkringar men även allmänna försäkringsbolag som förutom sina vanliga försäkringar också erbjuder båtförsäkringar. Vilket av båtförsäkringsbolagen som passar dig bäst och ger den det lägsta priset kan man inte säga utan att göra en noggrann jämförelse mellan båtförsäkringsbolagen. Nedan listas alla båtförsäkringsbolag i Sverige.

Alandia båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget Alandia är Försäkringsaktiebolaget Alandia.
http://www.alandia.com
08-630 02 45

Svedea båtförsäkring

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget Svedea båtförsäkring är Insurance Company of Hannover Limited.
http://www.svedea.se
08-790 03 00

Atlantica båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget Atlantica är Tryg Forsikring A/S.
http://www.atlantica.se
0200-272727

Svenska Sjö båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö är Lloyd´s.
http://www.svenskasjo.se
08-541 717 50

Trygg-Hansa båtförsäkringsbolag

Försäkringsbolag som tecknar båtförsäkringar

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa är Trygg Hansa Försäkringsaktiebolag.
http://www.trygghansa.se
0771-111 110Folksam båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos försäkringsbolaget Folksam är Folksam ömsesidig sakförsäkring.
http://www.folksam.se
0771-950 950

If båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos försäkringsbolaget If är If Skadeförsäkring.
http://www.if.se
0771-655 655

SalusAnsvar båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget SalusAnsvar är Svenska Konsumentförsäkringar AB.
www.salusansvar.se
0200-87 50 20

Länsförsäkringar båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar är Respektive länsförsäkringsbolag.
http://www.lansforsakringar.se

Moderna båtförsäkringsbolag

Försäkringsgivare för båtförsäkringar hos båtförsäkringsbolaget Moderna är Tryg Forsikring A/S.
http://www.modernaforsakringar.se
0200-259 259